Т-лента Cichlid

T-бар Cichlid обитава реки, които имат умерени до силни течения в Коста Рика на височина до 2000 фута, но те не се намират в бързеите.

Снимка на Т-образната лента Cichlid е лицензирана под GFDL
Оригинален източник : Собствена работа Автор Piotr Kuczynski Разрешение (
Автор : Разрешение на Piotr Kuczynski (
Разрешение : Лиценз за безплатна документация на GNUТ-образният бар Cichlid живее в бентопелагичен , сладководни , рН обхват: 7.0, dH обхват: 15 среда.

T-бар Cichlid обитава реки, които имат умерени до силни течения в Коста Рика на височина до 2000 фута, но те не се намират в бързеите. Предпочитат по-малки скали и чакъл. | Повече ▼

В ранната литература Колумбия е била наричана цихлид T-бар. Съобщава се, че тези малки цихлиди са едни от най-трудните за отглеждане и отглеждане в плен. Те се нуждаят от меки до изключително меки условия на вода и може да е трудно да се сдвоят за успешен опит за разплод. | Повече ▼