Syr darya есетра

Есетрата Syr Darya е вид риба от семейство Acipenseridae.Сир Даря есетра живее в дънни , потамодромна , сладководни , солено околен свят.

Есетрата от Syr Darya е класифицирана като критично застрашена (CR), изправена пред изключително висок риск от изчезване в дивата природа.

Syr Darya есетра (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi) е единственият вид Pseudoscaphirhynchus, ендемит за басейна на Syr Darya (почти ендемичен за екорегиони 626, 628). Той е добре адаптиран към живота в мътни потоци. | Повече ▼

Сир Даря есетра е тесен хабитат ендемит на река Сир Даря. Според местните рибари есетрата от ребра (A. nudiventris) рядко се лови в района на делтата на Сир Дария, но няма данни за есетрата в Сир Дария. | Повече ▼

Описание: Syr Darya Sturgeon има 15-22 гръбни, 37-46 странични и 6-11 вентрални. Муцуната е дълга, плоска и подобна на лопата. На трибуната или главата няма бодли. Гръдните перки са обърнати нагоре в краищата. | Повече ▼