Късоноса акула

Късоносата трионка има дължина до 1.Късоносата видя акула в дънни , морски , обхват на дълбочината 37 - 165 m среда.

Акула с къси носове - Pristiophorus nudipinnis акула с фенери с къса опашка - Etmopterus brachyurus акула с къса опашка - Pseudoginglymostoma brevicaudatum Sicklefin акула - Hemitriakis falcata Sicklefin лимонова акула - Negaprion acutidens Sicklefin smoothhound акула - Mustelus lunulatus | Повече ▼