Дългорог бръмбар

РЕКЛАМА Източник на изображението

The Дългороги бръмбари принадлежат към семейство ‘Cerambycidae’. Те са космополитно семейство бръмбари и обикновено се характеризират с изключително дългите си антени. Техните дълги антени често могат да бъдат толкова дълги, колкото и по-дълги от собственото тяло на бръмбарите. При различните членове на семейството обаче антените са доста къси и такива видове могат да бъдат разпознати трудно само от сродни семейства бръмбари като Chrysomelidae.

Това семейство бръмбари е голямо, с описани над 20 000 вида. Няколко са сериозни вредители, като ларвите се пробиват в дърво, където могат да причинят големи щети или на живи дървета, или на дървесина в сгради. Един конкретен вид, старият домашен сондаж „Hylotrupes bajulus“ е особен проблем на закрито.

Редица видове имитират мравки, пчели и оси, въпреки че повечето видове са с криптичен цвят. Редкият гигантски дългорог бръмбар (Titanus giganteus) от североизточна Южна Америка често се смята за най-голямото (макар и не най-тежкото и не най-дългото, включително краката) насекомо, с максимално известна дължина на тялото малко над 16 сантиметра.