Семейство Cynoglossidae


Тройна подметка на езика

Cynoglossus - Cynoglossus е род езикови риби.


Удвоен езикПараплагузия - Параплагузията е род езикови риби.


Spotfin език

Симфур - Symphurus е най-видният род езикови риби, семейство Cynoglossidae.