Черноклюн Скитбил

Естествените му местообитания са субтропични или тропически влажни низински гори и субтропични или тропически влажни планински гори.Черноклюната коса е класифицирана като най-малката грижа. Не отговаря на изискванията за по-рискова категория. В тази категория са включени широко разпространени и изобилни таксони.

Черноклюната коса (Campylorhamphus falcularius) е вид птица от подсемейство Dendrocolaptinae. Среща се в Аржентина, Бразилия и Парагвай. Естествените му местообитания са субтропични или тропически влажни низински гори и субтропични или тропически влажни планински гори. Референции - * BirdLife International 2004. Campylorhamphus falcularius. 2006 IUCN Червен списък на застрашените видове. Изтеглено на 25 юли 2007 г. | Повече ▼

Резултати за: черен двукосник Преводи 1 - 30 от 966 Английски английски финландски финландски билфинг риболов черноклюн рибар, Pelargopsis melanorhyncha чернодробен млечница, Turdus ignobilis черноклюн ловец на дървета | Повече ▼

търся пудел с чаена чашаЧерноклюн скитбил (Campylorhamphus falcularius) от Дон Джоунс. | Повече ▼